Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Zakładka Złóż wniosek służy do elektronicznego składania wniosków.

Przykładowym wnioskiem jest wniosek o wydanie ELS. Dodatkowo w przypadku tego wniosku generowana jest płatność.

Składanie wniosku u ELS krok po kroku:

  1. wybieramy kurs dla którego składamy wniosek i  klikamy Dalej

2. wybieramy rodzaj wniosku - Wydanie legitymacji elektronicznej. Po wybraniu wniosku pojawi się potwierdzenie (lub, w przypadku innych wniosków, mogą pojawić się dodatkowe opcje) – klikamy Dalej:

3. Sprawdzamy czy dane osobowe się zgadzają i wgrywamy aktualne zdjęcie legitymacyjne klikając Wczytaj obraz i klikamy dalej.

We wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji dane uzupełnią się automatycznie, zgodnie z danymi w portalu Moja PG i nie mam możliwości ich edycji. Istnieje możliwość wystąpienia o wydanie legitymacji ze zmianą danych osobowych np. w przypadku zmiany nazwiska.

UWAGA!

Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywamy na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej je tutaj załadujemy, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. skanujemy zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie mamy duży plik formatu A4 a nasze zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli nam na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

4. W kolejnym kroku system jeszcze raz wyświetli nasz wniosek – należy zweryfikować kolejny raz, czy dane są poprawne. Konsekwencje podania niepoprawnych danych ponosi osoba składająca wniosek! Jeśli dane się zgdadzają klikamy Wyślij wniosek. 

5. Wysłanie wniosku spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Klikając Zamknij zostaniemy przeniesieni do zakładki Wnioski.

Powiązane artykuły

Wnioski  • No labels