Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Zakładka Złóż wniosek służy do elektronicznego składania wniosków.

Przykładowym wnioskiem, jaki można złożyć w portalu Moja PG, jest wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Dodatkowo w przypadku tego wniosku generowana jest płatność.

Składanie wniosku o ELS krok po kroku:

  1. Wybieramy kurs, dla którego składamy wniosek (jeśli zapisani jesteśmy tylko na jeden kurs dane tego kursu będą wpisane i nie będzie możliwości wyboru innego) i klikamy Dalej
  2. Następnie z listy wybieramy rodzaj wniosku - Wydanie ELS/ELD. Po wybraniu rodzaju wniosku klikamy Dalej:

  3. Sprawdzamy, czy dane osobowe się zgadzają i wgrywamy aktualne zdjęcie legitymacyjne klikając Wczytaj obraz i klikamy dalej.

We wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji dane uzupełnią się automatycznie, zgodnie z danymi w portalu Moja PG i nie mam możliwości ich edycji. Istnieje możliwość wystąpienia o wydanie legitymacji ze zmianą danych osobowych np. w przypadku zmiany nazwiska.

UWAGA!

Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywamy na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej je tutaj załadujemy, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. skanujemy zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie mamy duży plik formatu A4 a nasze zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli nam na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

4. W kolejnym kroku system jeszcze raz wyświetli nasz wniosek – należy zweryfikować kolejny raz, czy dane są poprawne. Konsekwencje podania niepoprawnych danych ponosi osoba składająca wniosek! Należy również zaakceptować oświadczenie o poprawności składanych danych. Jeśli dane się zgadzają i oświadczenie jest zaakceptowane klikamy Wyślij wniosek. 

5. Wysłanie wniosku spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Klikając Zamknij zostaniemy przeniesieni do zakładki Wnioskiw której zobaczymy na jakim etapie jest nasz wniosek. 

6. Na tym etapie możemy jeszcze zrezygnować z wnioskowania o ELS klikając w kolumnie Akcje napis Rezygnuj. Wyświetli się komunikat się z prośbą o potwierdzenie decyzji o rezygnacji. 

7. Aby dopełnić formalności w składaniu wniosku o ELS, należy wniosek ten opłacić. W tym celu należy przejść do zakładki Płatności → Moje faktury. W tej zakładce zobaczymy fakturę za wydanie ELS. 

8. Klikając  numer faktury wejdziemy w jej szczegóły. 

9. Klikając Wygeneruj dane do przelewu wyświetlą się trzy możliwości opłacenia wniosku:

  • wygeneruj druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,
  • skorzystaj z serwisu ePłatności - klikając w tą opcję zostaniemy odesłanie do serwisu ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.
  • Zeskanuj kod QR do płatności mobilnych - zostanie wygenerowany kod QR, który możemy zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew.

Aby skrócić czas przetwarzania wniosku zalecamy dokonanie opłaty za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne.

Po opłaceniu wniosku o wydanie legitymacji, w zakładce Dokumenty → Wnioski status wniosku zmieni się na zapłacony, co oznacza, że wniosek został przekazany do realizacji. Jeśli nie będzie wymagana poprawa danych czy zdjęcia, wniosek zostanie przekazany do realizacji.

W tym miejscu możemy sprawdzić aktualny status wniosku.

O możliwości odbioru gotowej legitymacji zostaniemy powiadomieni mailowo, a także smsem jeśli wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie wiadomości sms.


Powiązane artykuły
  • No labels