Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby pobrać plik PIT i RMUA należy zalogować się do portalu Moja PG i przejść do aplikacji Pracownik. W przypadku logowania spoza PG należy zalogować się korzystając z połączenia VPN przez przeglądarkę lub połączenia przez OpenVPN 

Przed pobraniem należy upewnić się, że została wyrażona zgoda na pobieranie dokumentów w formie elektronicznej. Wymagane są dwie zgody - osobna na pobieranie dokumentów podatkowych (PIT), osobna na pobieranie dokumentów ubezpieczeniowych (RMUA).

Aby wyrazić zgodę na pobieranie dokumentów, w aplikacji Pracownik w zakładce Płace → Zgoda na eDokumenty w kolumnie Akcje należy kliknąć Zmień decyzję i potwierdzić chęć otrzymywania dokumentów w wersji elektronicznej.

Po wyrażeniu zgody zmieni się status na wyrażono zgodę.

 

Następnie należy przejść do zakładki Płace → eDokumenty i  z listy Klasa dokumentów wybrać Dokumenty podatkowe i kliknąć Szukaj. Pojawi się tabelka z dokumentami podatkowymi - PIT. Analogicznie wybierając z listy klasa dokumentów Dokumenty ubezpieczeniowe i klikając Szukaj pojawi się tabelka z dokumentami ubezpieczeniowymi - RMUA.

Klikając Pobierz plik dokumentu, dokument zostanie zapisany na komputerze (przy domyślnych ustawieniach przeglądarki dokument pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane ). W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików.


Powiązane artykuły