Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja dla przyszłych i obecnych użytkowników systemu Teta, dotycząca uzyskania dostępu do programu i konfiguracji stacji roboczej


 1. Nadawanie dostępu do systemu Teta

  W celu uzyskania dostępu do systemu Teta należy złożyć w Kwesturze PG uzupełnione i podpisane (osoba upoważniana i KJO) upoważnienie będące załącznikiem do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych PG
  https://link.pg.edu.pl/Upowaznienie_Teta
  Na jego podstawie przyznany zostanie dostęp do programu (nowy użytkownik zostanie o tym poinformowany).

  Należy pamiętać, że przyszły użytkownik będzie potrzebował dostępu do serwera o adresie 172.24.24.192, a dostęp do niego jest ograniczony i przyznawany na podstawie zgłoszenia do Helpdesku PG, zawierającego IP komputera użytkownika.
  Dotyczy to także osób pracujących w systemie, ale zmieniających swoją maszynę roboczą.

 2. Logowanie do programu Teta

  A.  Aby zalogować się do Tety niezbędne jest wcześniejsze połączenie się z serwerem aplikacyjnym (pulpit zdalny).

   Uruchamiamy aplikację 'Podłączanie pulpitu zdalnego'                                                                          

  Uzupełniamy dane logowania

  W polu 'Komputer' wpisujemy adres serwera 172.24.24.192
  Nazwa użytkownika to 'pg\loginPG' (nazwa użytkownika dostępna jest po rozwinięciu opcji )
  W celu zachowania konfiguracji na przyszłość można utworzyć skrót logowania (Zapisz jako...)

  Klikamy przycisk 'Podłącz' i po uzupełnieniu hasła zostaniemy zalogowani na pulpit zdalny z aplikacją Teta 


  B. Logowanie do systemu Teta

  Na pulpicie zdalnym uruchamiamy aplikację Teta 
  Po wpisaniu hasła klikamy 'OK'.


  W sytuacji braku jakiejkolwiek konfiguracji proszę zgłosić to mailowo w zespole Helpdesk PG   helpdesk@pg.edu.pl


Powiązane artykuły