Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyszukiwanie prowadzącego umożliwia zapoznanie się z planem zajęć dowolnego prowadzącego:


Po wybraniu odpowiedniej ikony otworzy się wyszukiwarka, dzięki której możemy wyszukać interesującego nas prowadzącego:

Po wybraniu konkretnej osoby możemy zapoznać się z planem zajęć, listą zajęć, a także listą konsultacji danego prowadzącego:


Powiązane artykuły