Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Aby praca z aplikacją Dziekanat, była łatwiejsza i nie trzeba było powtarzać niektórych czynności zalecamy na początku sprawdzić ustawienia ogólne konta.


W tym celu należy zalogować się do portalu Moja PG a następnie przejść do Moje konto.

Następnie przejść do zakładki Konfiguracja użytkownika.

Klikamy dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Wyświetlanie archiwalnych słowników, wartość Nie, a następnie klikamy Zapisz.

Wybranie takiej konfiguracji sprawi, że nie będą wyświetlane ustawienia archiwalne (np. nieaktualny podział studiów).

Następnie ponownie wybieramy Dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Domyślna jednostka organizacyjna dla użytkownika, w wierszu Wartość wybieramy z listy wydział, w którego dziekanacie pracujemy i klikamy Zapisz.

Wybranie domyślnej jednostki organizacyjnej sprawi, że w poszczególnych wyszukiwarkach aplikacji wybrany wydział/jednostka będzie automatycznie ustawiany. 

Można również dodać domyślny kierunek, rodzaj i poziom studiów, wówczas podczas korzystania z wyszukiwarek ustawienia te będą automatycznie wstawiane.


Powiązane artykuły  • No labels