Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka Regulaminy/umowy pokazuje jakie dokumenty dot. studiów należy zaakceptować.


Zakładka Regulaminy/umowa widoczna jest w aplikacji Student w momencie, kiedy dziekanat przypisze Studentowi umowę bądź regulamin do zaakceptowania. O konieczności zaakceptowania regulaminu czy umowy Studenci informowani są mailowo.

W momencie, gdy Student otrzyma wiadomość z informacją o tym, że została do niego przypisana umowa bądź regulamin, który należy zaakceptować zakładka Regulaminy/umowy pokazuje się na wstążce w sekcji Dokumenty.

Po jej wybraniu pokażą się dokumenty, z którymi należy się zapoznać i je zaakceptować. 

Na potrzeby tej instrukcji do zaakceptowania jest Ślubowanie studentów kierunku Transport i logistyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 

Jeśli chcemy zapoznać się z treścią ślubowania należy kliknąć w link znajdujący się w kolumnie Regulamin/umowa. W nowym oknie przeglądarki wyświetli się treść Ślubowania.

Po zapoznaniu się z treścią ślubowania należy wrócić do okna Mojej PG i w kolumnie Akcje kliknąć Zaakceptuj.

Wyświetli się okno z podglądem dokumentu, którym pojawi się treść ślubowania.

Należy zaznaczyć checkbox Złożenie ślubowania oraz kliknąć Zapisz

W przypadku kiedy treść ślubowania nie będzie widoczna w tym oknie, można kliknąć w link w linijce "Jeżeli występują problemy z wyświetleniem regulaminu/umowy, można pobrać go tutaj" lub wrócić do poprzedniej strony i kliknąć w link znajdujący się w kolumnie Regulamin/umowa, a następnie po zapoznaniu się z treścią zaakceptować dokument.

Po zaakceptowaniu Ślubowania, dokument zmieni status, w kolumnie zaakceptowany pojawi się potwierdzenie.

 


Powiązane artykuły