Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Dostęp do dokumentów umieszczonych w Repozytorium możliwy jest tylko z sieci politechnicznej i po zalogowaniu się.

Aby dostać się do konkretnego dokumentu możemy albo wyszukać go w Repozytorium, albo skorzystać z linka, np. takiego, który został nam wysłany mailem. Przykładowa treść w mailu:

Po kliknięciu w link do dokumentu zostaniemy przeniesieni do centralnego punktu logowania. Aby się zalogować należy użyć swojego politechnicznego identyfikatora – przykładowo identyfikator politechniczny dla Pana Jana Kowalskiego, który jest pracownikiem, to jankowal@pg.gda.pl lub jankowal (jest to taki sam identyfikator jakiego używamy do obsługi poczty):

Po zalogowaniu się zostanie otwarta strona z załączonym dokumentem (taki sam widok zobaczymy po ręcznym przejściu do konkretnego dokumentu):

Taki dokument możemy obejrzeć bezpośrednio w przeglądarce, służą do tego przyciski znajdujące się nad dokumentem – możemy powiększać fragmenty dokumentu lub np. wyświetlić je w trybie pełnoekranowym:

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego należy nacisnąć klawisz ESC na klawiaturze. Jeżeli jednak okaże się, że dokument jest w trybie podglądu nieczytelny, najlepszym rozwiązaniem jest pobranie dokumentu na dysk naszego komputera i zapoznanie się z nim poprzez jego otwarcie. Aby pobrać plik należy kliknąć Pobierz:

Nasza przeglądarka powinna nam wyświetlić takie, lub podobne okno z propozycją zapisania lub otwarcia pliku:

Po skończonej pracy w Repozytorium należy się wylogować – instrukcja znajduje się tutaj.


Powiązane artykuły

  • No labels