Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logowanie do menedżera mediów files.pg.edu.pl

Rozpoczęcie pracy w repozytorium files.pg.edu.pl polega na przejściu w przeglądarce internetowej pod adres https://files.pg.edu.pl/ i wymaga zalogowania. Dane dostępowe są analogiczne jak do portalu Moja PG.

Jeśli posiadasz uprawnienia do określonych katalogów, to po zalogowaniu zostaną one wyświetlone. Po wejściu w dany folder możesz podejmować dalsze czynności, np. tworzyć podfoldery, wgrywać kolejne pliki itp.


Zakończenie pracy (wylogowanie)

Będąc zalogowanym, w każdej chwili możesz zakończyć pracę. Wystarczy, że klikniesz w opcję Wyloguj dostępną w prawym górnym rogu na granatowym pasku.