Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pobieranie zawartości katalogów

W razie zaistnienia potrzeby, umieszczony na serwerze katalog wraz z zawartością (w tym całą strukturą podkatalogów) możesz pobrać na własny dysk.

  1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
  2. Wejdź do katalogu wewnątrz którego zawarty jest folder przeznaczony do pobrania na dysk.
  3. Zlokalizuj żądany folder przeznaczony do pobrania. Następnie w wierszu z nazwą tego folderu kliknij na ikonę dysku ze strzałką skierowaną grotem w dół - tak jak na ilustracji.


  4. Wskazany katalog zostanie pobrany na dysk lokalny Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki - w postaci pliku w formacie ZIP.
  5. Zgodnie z potrzebami, możesz następnie rozpakować archiwum ZIP i korzystać lokalnie na swoim komputerze z plików, które są w nim zawarte.

Pobieranie pojedynczych plików

  1. Wejdź do katalogu wewnątrz którego zawarty jest plik przeznaczony do pobrania na dysk.
  2. Zlokalizuj żądany zasób przeznaczony do pobrania, po czym w wierszu z nazwą tego pliku kliknij na ikonę dokumentu ze strzałką skierowaną grotem w dół - tak jak na ilustracji.

  3. Wskazany plik zostanie pobrany na dysk zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.
  • No labels