Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Możliwość zmiany nazwy umieszczonych już katalogów oraz plików wydaje się naturalną potrzebą użytkową. Niemniej, adresy odnośników do zasobów przechowywanych w menedżerze mediów files.pg.edu.pl korzystają bezpośrednio z nazw katalogów oraz plików.

Co za tym idzie, ewentualna modyfikacja nazw istniejących ścieżek katalogów/plików powodowałaby dezaktualizację wszelkich odnośników na stronach internetowych, które wykorzystywały dotychczas istniejące ścieżki. Z tego względu aspekt zmiany nazw katalogów oraz plików jest dyskusyjny i problematyczny. Stąd też menedżer mediów files.pg.edu.pl nie zawiera funkcjonalności zmiany nazw katalogów oraz plików.

  • No labels