Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeśli dany materiał filmowy nie jest osiągalny spod portalu YouTube (lub z różnych względów nie może być tam umieszczony, nawet w trybie prywatnym), to o ile nie ma zbyt dużego rozmiaru (obecnie obowiązuje ograniczenie do 10 MB/plik), można go wgrać do menedżera mediów files.pg.edu.pl (zobacz czym jest narzędzie files.pg.edu.pl).

  1. Korzystając z menedżera mediów files.pg.edu.pl w ustalonej gałęzi katalogów (wg uznania danej jednostki/wydziału) umieść przewidziany plik z filmem - postępuj według instrukcji wgrywania zasobów.
  2. Zlokalizuj zapisany na serwerze zasób z filmem. W wierszu z nazwą tego pliku kliknij na pierwszą ikonę z lewej (ikona dokumentu), co spowoduje skopiowanie do pamięci identyfikatora (ID) tego folderu - tak jak na poniższej ilustracji. Wartość ID możesz przechować w pamięci lub roboczo wkleić do programu typu Notatnik.
  3. W trybie zalogowania w CMS Drupal przejdź do strony internetowej, na której ma zostać osadzony materiał wideo. Wejdź do trybu edycji treści strony: Zarządzaj elementem → Edytuj
  4. W edytorze treści ustaw pozycję kursora w miejscu, gdzie materiał powinien zostać osadzony. Następnie kliknij na opcję Dodaj film z Repozytorium, tak jak na ilustracji.

  5. Wyświetlone zostanie okienko Konfiguracja filmu z Repozytorium. W polu Id filmu wklej uprzednio skopiowany identyfikator (ID) pliku z filmem z menedżera files.pg.edu.pl i potwierdź przyciskiem OK.
  6. Blok z materiałem wideo zostanie dodany do treści. Finalnie zatwierdź zmianę treści strony za pomocą poniżej położonego przycisku Zapisz.
  7. Zweryfikuj, czy osadzony materiał wideo jest prezentowany we właściwym miejscu i czy daje się odtwarzać.