Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Najłatwiejszym sposobem umieszczenia na stronie internetowej materiału wideo o znacznej wielkości jest uprzednie zapisanie go w popularnym portalu filmowym YouTube (YT), chyba że zabraniają tego zasady udostępniania danego nagrania. W razie wątpliwości należy je wyjaśnić z właścicielem praw autorskich do filmu. Aby uzyskać możliwość wgrania filmu do YT, niezbędne jest spełnienie kilku wymagań podanych poniżej. Nie zakładaj jednak własnego (osobistego) konta w YT, jeśli chcesz opublikować film w imieniu:

 • Uczelni - skontaktuj się z Działem Promocji celem umieszczenia nagrania w uczelnianym kanale YT. Wystarczy wysłać e-maila na adres biuro.prasowe@pg.edu.pl
 • Wydziału/Instytutu/Zakładu/Laboratorium/Katedry/Centrum - skontaktuj się z administracją jednostki i uzgodnij możliwość umieszczenia nagrania w oficjalnym kanale tej jednostki (sporo jednostek posiada własne kanały YT, jeśli taki kanał nie istnieje - uzgodnij szczegóły z osobami decyzyjnymi)
 • jednostki administracji - skontaktuj się z Kierownikiem/Dyrektorem tej jednostki i uzgodnij możliwość opublikowania filmu w kanale YT tej jednostki lub na własnym kanale.


Na stronie WWW można również zamieścić film już istniejący w portalu YT.


Ważna infomacja

Należy pamiętać, że wobec systemów informatycznych Uczelni, portal YT stanowi zewnętrzną usługę publiczną, całkowicie niezależną od Politechniki Gdańskiej.

Domyślną ideą portalu jest szerokie udostępnianie nagrań jawnie w całej przestrzeni Internetu, niemniej istnieje możliwość ustawienia filmów jako niepublicznych i dostępnych jednie spod ustalonego adresu URL.

Warunki jakie należy spełnić, aby umieścić film w portalu YT

Jeśli zamiezar
Jeśli dany materiał filmowy nie jest osiągalny spod portalu YouTube (lub z różnych względów nie może być tam umieszczony, nawet w trybie prywatnym), to o ile nie ma zbyt dużego rozmiaru (obecnie obowiązuje ograniczenie do 10 MB/plik), można go wgrać do menedżera mediów files.pg.edu.pl (zobacz czym jest narzędzie files.pg.edu.pl).

 1. Korzystając z menedżera mediów files.pg.edu.pl w ustalonej gałęzi katalogów (wg uznania danej jednostki/wydziału) umieść przewidziany plik z filmem - postępuj według instrukcji wgrywania zasobów.
 2. Zlokalizuj zapisany na serwerze zasób z filmem. W wierszu z nazwą tego pliku kliknij na pierwszą ikonę z lewej (ikona dokumentu), co spowoduje skopiowanie do pamięci identyfikatora (ID) tego folderu - tak jak na poniższej ilustracji. Wartość ID możesz przechować w pamięci lub roboczo wkleić do programu typu Notatnik.
 3. W trybie zalogowania w CMS Drupal przejdź do strony internetowej, na której ma zostać osadzony materiał wideo. Wejdź do trybu edycji treści strony: Zarządzaj elementem → Edytuj
 4. W edytorze treści ustaw pozycję kursora w miejscu, gdzie materiał powinien zostać osadzony. Następnie kliknij na opcję Dodaj film z Repozytorium, tak jak na ilustracji.

 5. Wyświetlone zostanie okienko Konfiguracja filmu z Repozytorium. W polu Id filmu wklej uprzednio skopiowany identyfikator (ID) pliku z filmem z menedżera files.pg.edu.pl i potwierdź przyciskiem OK.
 6. Blok z materiałem wideo zostanie dodany do treści. Finalnie zatwierdź zmianę treści strony za pomocą poniżej położonego przycisku Zapisz.
 7. Zweryfikuj, czy osadzony materiał wideo jest prezentowany we właściwym miejscu i czy daje się odtwarzać.
 • No labels