Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Związek z uczelnią ->Umowa o pracęUmowa cywilno-prawnaUmowa "sztuczna"DoktorantStudent
Uwagi
Typ umowy zawieranej ze wszystkimi osobami współpracującymi, które nie mają umowy o pracę.Opcja niedostępna dla osób spoza CUI (konta techniczne itp.)Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (dwie pierwsze kolumny).Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (dwie pierwsze kolumny).
Dodanie osoby do systemu (skąd się biorą dane osoby na PG)Dział Osobowy (po podpisaniu umowy)

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału)

Centrum Usług InformatycznychRekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni itp.Rekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni/Ręczna rekrutacja (program wymiany międzynarodowej itp.)
Aktywacja konta
 1. Osoby posiadające numer PESEL aktywują konto samodzielnie w Moja PG ("Załóż konto"), tylko z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL mogą aktywować konto jak opisano poniżej (3 i 4)
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1)
 4. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).

Uzyskanie loginu do Moja PG
 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 4. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego
Uzyskanie hasła do Moja PG
 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 4. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem numeru komórkowego
1) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

 • No labels