Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pracownicy Sekretariatu studiów mogą wysłać słuchaczom umowy do popisu, gdy edycja danych studiów ma status Realizowana.


Umowy dla słuchaczy studiów podyplomowych generowane są automatycznie w momencie, kiedy dana edycja studiów zmienia status na Realizowana.

Wzór umowy opracowuje Dział Kształcenia i przekazuje go do wprowadzenia do systemu do CUI. Dane słuchaczy, podział płatności na raty zaciągane są z danych wprowadzonych podczas konfiguracji szczegółowej danej edycji.

Przed wysłaniem umowy do słuchaczy należy zweryfikować dane osobowe słuchaczy, a także dane szczegółowych danej edycji studiów.

Masowe wysyłanie umów

Aby wysłać umowy należy zalogować się do Moja PG, przejść do aplikacji Studia Podyplomowe, wejść w dane studia i konkretną edycję a następnie przejść do Listy Słuchaczy.

Wyświetli się lista słuchaczy, w kolumnie Akcje pojawi się ikona młotka - wyślij umowę.

W tym momencie jeśli wszystkie dane dot. słuchaczy i danych szczegółowych edycji się zgadzają i nie ma potrzeby ich zmiany, klikając checkbox w lewym rogu możemy zaznaczyć wszystkich słuchaczy i wysłać umowy operacją masową. 

Po wysłaniu umowy, status umowy zmieni się na wysłany, a w kolumnie akcje pojawi się ikona Wycofaj umowę .,

Po wysłaniu umów Słuchacze mogą zalogować się na swoje konta w Moja PG i w aplikacji Słuchacz w zakładce dokumenty będzie widoczna umowa oraz inne niezbędne dokumenty, z którymi musi się zapoznać i je podpisać. Instrukcja dla Słuchaczy jak podpisywać umowy znajduje się na stronie Słuchacz studiów podyplomowych

Wycofanie wysłanej umowy

Umowę można wycofać tylko w przypadku jeśli nie została ona jeszcze podpisana przez Słuchacza - status umowy jest nadal Wysłano.

W przypadku stwierdzenie błędów w dokumentach należy wycofać niepodpisaną umowę, aby to zrobić należy zaznaczyć jednego lub więcej słuchaczy i kliknąć ikonę Wycofaj umowę.

System zapyta czy na pewno chcemy wycofać umowę, klikamy Tak.

Status umowy zmieni się na Nie wysłano, a w kolumnie akcje pojawi się znowu ikona wyślij umowę.

Indywidualne wysyłanie umów

W przypadku, kiedy słuchacz uzyska zgodę na np. indywidualny rozkład płatności na raty należy, przed wysłaniem umowy, wejść w dane tego słuchacz w zakładkę płatności. Należy ustawić indywidualny harmonogram wpłat i go zapisać.

A następnie wrócić do listy słuchaczy i wysłać umowę danemu słuchaczowi.


Powiązane artykuły