Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zalogować się do aplikacji Słuchacz studiów podyplomowych należy posiadać aktywne konto w Moja PG. Poniżej znajduje się instrukcja jak aktywować konto Słuchacza w Moja PG.


Jeśli Słuchacz posiadał już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl, nie ma konieczności aktywacji konta. Należy zalogować się używając loginu i hasła do Moja PG. W razie problemów z logowanie należy skontaktować się z Helpdeskiem.

Osoby nie posiadające aktywnego konta w Moja PG powinny je aktywować postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja krok po kroku

Aktywacja konta odbywa się bezpośrednio na Portalu Moja PG - po wejściu na stronę, klikamy przycisk Załóż konto:

W wyświetlonym oknie należy wybrać opcję Słuchacz studiów podyplomowych. Aktywacja konta odbywa się poprzez wpisanie wszystkich danych wymaganych i podanych w trakcie rekrutacji (jeżeli słuchacz nie posiada drugiego imienia i/lub nie podał go w procesie rekrutacji, pozostawia dane pole puste). Jeżeli Słuchacz nie posiada nr PESEL, należy usunąć zaznaczenie z pola Posiadam numer PESEL. Zamiast pola PESEL, pojawi się pole Seria i numer dokumentu.

W polach Hasło i Powtórz hasło należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki: .,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()-_+=

W ostatnim polu należy przepisać kod z obrazka. Jeśli jest nieczytelny, można wyświetlić inny, klikając przycisk Inny obrazek. Po wypełnieniu wymaganych pól należy zatwierdzić formularz przyciskiem Aktywuj konto.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapoznać się z regulaminem, do którego link znajduje się na stronie aktywacji, po czym zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z danym regulaminem.

System wyświetli potwierdzenie aktywowania konta oraz umożliwi pobranie dokumentu PDF zawierającego najważniejsze informacje (z wyjątkiem hasła).

Po pomyślnej aktywacji konta, można zalogować się do systemu.

Uwaga:  

  • osoby posiadające konto w Moja PG logują się loginem konta pracownika/studenta
  • osoby nie posiadające wcześniej konta logują się do systemu adresem e-mail podanym podczas rekrutacji

Powiązane artykuły