Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Słuchacz po zalogowaniu się do portalu Moja PG i przejścia do zakładki Słuchacz ma możliwość sprawdzenia swoich ocen, wiadomości oraz dokumentów dotyczących studiów.


Zakładka Studia

W zakładce Studia widoczne są studia, w których aktualnie uczestniczy. Możliwy jest podgląd przedmiotów i ocen. 

Zakładka Wiadomości

W zakładce Wiadomości znajdują się wiadomości z sekretariatu studiów i nauczycieli.

Po kliknięciu na temat wiadomości wyświetli się jej treść.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty znajdują się dokumenty, z którymi należy się zapoznać i je podpisać.

Aby podpisać dokument należy kliknąć ikonę dokumentu w kolumnie Szczegóły.

Wyświetli się dokument, w którym należy zweryfikować swoje dane oraz zapoznać się z jego szczegółami.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, należy zaznaczyć checkbox o zapoznaniu się z powyższym dokumentem i kliknąć Podpisz.

Po podpisaniu dokumentu zmieni on status na Dokument podpisany, a w tabeli pojawi się również data podpisania.

Uwaga!

Jeśli w dokumencie znajdują się dane wymagające poprawy, nie należy go podpisywać! W takim przypadku należy skontaktować się z Sekretariatem studiów w celu poprawy danych! 

Powiązane artykuły