Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Aplikacja mobilna eNauczanie PG pozwala na dostęp do treści zapisanych w platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej z poziomu urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. Oprogramowanie, dedykowane szczególnie uczestnikom kursów, umożliwia przeglądanie kursów, pobieranie treści (zapewnienie dostępu off-line do treści dydaktycznych, funkcja przydatna w razie późniejszego braku dostępu do Internetu w przenośnym urządzeniu) i rozwiązywanie zadań, zgodnie z zawartością e-kursów.

Program można uzyskać w sklepach z aplikacjami, zależnie od posiadanego urządzenia:Więcej szczegółów w witrynie informacyjnej usługi: pg.edu.pl/enauczanie/mobilne

  • No labels