Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Związek z uczelnią ->Umowa o pracę (A)Umowa cywilno-prawna (B)Umowa "sztuczna" (C)Doktorant (D)Student (E)
Uwagi
Typ umowy zawieranej ze wszystkimi osobami współpracującymi, które nie mają umowy o pracę.Opcja niedostępna dla osób spoza CUI (konta techniczne itp.)Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).
Dodanie osoby do systemu (skąd się biorą dane osoby na PG)Dział Osobowy (po podpisaniu umowy)

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału)

Centrum Usług InformatycznychRekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni itp.Rekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni/Ręczna rekrutacja (program wymiany międzynarodowej itp.)
Aktywacja konta
 1. Osoby posiadające numer PESEL aktywują konto samodzielnie w Moja PG ("Załóż konto"), tylko z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL mogą aktywować konto jak opisano poniżej (3 i 4)
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1)
 4. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).


Konto aktywuje pracownik Helpdesku - ustawia losowe hasło, następnie wysyła informację do użytkownika o możliwości resetu hasła smsem. Do tej operacji potrzebny jest numer telefonu użytkownika.Konto aktywuje Doktorant samodzielnie, tylko w sieci politechnicznej. Jeśli wcześniej był studentem II stopnia- powinien użyć hasła z konta studenckiego

Student aktywuje konto samodzielnie, tylko w sieci politechnicznej.

 1. Jeśli Użytkownik był już studentem wcześniej i zamierza się reaktywować, a nie pamięta hasła - musi przeprowadzić reset hasła - może pobrać w Dziekanacie kopertę z jednorazowym hasłem do resetu lub pojawić się w Helpdesku.
 2. Jeśli Użytkownik nie posiada żadnego aktywnego kursu, może zmienić hasło tylko i wyłącznie na wizycie osobistej w Helpdesku.
Uzyskanie loginu do Moja PG
 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 4. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego
Uzyskanie hasła do Moja PG
 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 4. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem numeru komórkowego
PocztaSkrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Doktorant był Studentem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta studenckiego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)
 • doktorant mający podpisaną umowę o pracę lub cywilno-prawną aktywuje konto jak opisano w kolumnie A i B (to będzie nowa, pracownicza skrzynka pocztowa)

Skrzynka pocztowa w domenie student.pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Student był Pracownikiem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie student.pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, 
  koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta pracowniczego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)
Uzyskanie podstawowych dostępów do Moja PGAutomatyczne nadanie roli PRACOWNIK po aktywacji konta.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.
Uzyskanie rozszerzonych dostępów do Moja PGPrzełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji /  systemów. Wniosek powinien być pisemny, wysłany przez zgloszenia.pg.edu.plPrzełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji /  systemów. Wniosek powinien być pisemny, wysłany przez zgloszenia.pg.edu.plPrzełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji /  systemów. Wniosek powinien być pisemny, wysłany przez zgloszenia.pg.edu.plOpiekun Studenta wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji / systemów - nadanie możliwe jest w momencie, gdy Doktorant ma podpisaną umowę o pracę lub umowę CP. Wniosek powinien być pisemny, wysłany przez zgloszenia.pg.edu.plStudenci nie mają możliwości uzyskania dostępu szerszego niż przewidziany w zakresie roli STUDENT
Uzyskanie dostępów do Moja PG obejmujących dane osoboweUprawnienia nadawane są na wniosek przełożonego. Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018Uprawnienia nadawane są na wniosek przełożonego. Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018Uprawnienia nadawane są na wniosek przełożonego. Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018

Opiekun Studenta wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji / systemów - nadanie możliwe jest w momencie, gdy Doktorant ma podpisaną umowę o pracę lub umowę CP. Wniosek powinien być pisemny, wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl

Doktorant, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018

Studenci nie mają możliwości uzyskania dostępu szerszego niż przewidziany w zakresie roli STUDENT


Uzyskanie dostępu do Moja PG spoza sieci politechnicznej

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Przez stronę vpn.pg.edu.pl - należy zalogować się za pomocą loginu i hasła do Moja PG
 2. Instalacja oprogramowania Open VPN - Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Po aktywacji konta Pracownik automatycznie otrzymuje dostęp do  Open VPN

Instalacja oprogramowania Open VPN - Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Opcja zostaje włączona na wniosek Pracownika

Instalacja oprogramowania Open VPN - Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Opcja zostaje włączona na wniosek Pracownika

Instalacja oprogramowania Open VPN - Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Opcja zostaje włączona na wniosek Doktoranta. Wymagane jest uzasadnienie konieczności posiadania dostępu.

Studenci nie mają możliwości uzyskania dostępu do Moja PG przez VPN czy OpenVPN

1) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

2) W przypadku dublujących się nazwisk tworzone są loginy i/lub aliasy zawierające kolejne cyfry; w przypadku nazwisk dwuczłonowych może wystąpić problem z właściwym utworzeniem aliasu (należy wówczas się skontaktować z Helpdeskiem w celu wykonania korekty).

 • No labels