Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Związek z uczelnią ->Umowa o pracę (A)Umowa cywilno-prawna (B)Umowa "sztuczna" (C)Doktorant (D)Student (E)Słuchacz studiów podyplomowych (F)
Uwagi
Typ umowy zawieranej ze wszystkimi osobami współpracującymi, które nie mają umowy o pracę.Opcja niedostępna dla osób spoza CUI (konta techniczne itp.)Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).
Dodanie osoby do systemu (skąd się biorą dane osoby na PG)Dział Osobowy (po podpisaniu umowy)

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału)

Centrum Usług InformatycznychRekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni itp.Rekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni/Ręczna rekrutacja (program wymiany międzynarodowej itp.)
Aktywacja konta
 1. Osoby posiadające numer PESEL aktywują konto samodzielnie w Moja PG ("Załóż konto"), tylko z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL mogą aktywować konto jak opisano poniżej (3 i 4)
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1)
 4. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).


Konto aktywuje pracownik Helpdesku - ustawia losowe hasło, następnie wysyła informację do użytkownika o możliwości resetu hasła smsem. Do tej operacji potrzebny jest numer telefonu użytkownika.Konto aktywuje Doktorant samodzielnie, tylko w sieci politechnicznej. Jeśli wcześniej był studentem II stopnia- powinien użyć hasła z konta studenckiego

Student aktywuje konto samodzielnie, tylko w sieci politechnicznej.Uzyskanie loginu do Moja PG
 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 4. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego

Uzyskanie hasła do Moja PG
 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 4. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem numeru komórkowego • Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 • Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 • W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 • Jeśli Użytkownik był już studentem wcześniej i zamierza się reaktywować, a nie pamięta hasła - musi przeprowadzić reset hasła - może pobrać w Dziekanacie kopertę z jednorazowym hasłem do resetu lub pojawić się w Helpdesku.
 • Jeśli Użytkownik nie posiada żadnego aktywnego kursu, może zmienić hasło tylko i wyłącznie na wizycie osobistej w Helpdesku.

PocztaSkrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Doktorant był Studentem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta studenckiego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)
 • doktorant mający podpisaną umowę o pracę lub cywilno-prawną aktywuje konto jak opisano w kolumnie A i B (to będzie nowa, pracownicza skrzynka pocztowa)

Skrzynka pocztowa w domenie student.pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Student był Pracownikiem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie student.pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, 
  koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta pracowniczego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)

Uzyskanie podstawowych dostępów do Moja PGAutomatyczne nadanie roli PRACOWNIK po aktywacji konta.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.
Uzyskanie rozszerzonych dostępów do Moja PGPrzełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT).Przełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT).Przełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT).Opiekun Doktoranta wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów - nadanie możliwe jest w momencie, gdy Doktorant ma podpisaną umowę o pracę lub umowę CP. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT).Opiekun Studenta, promotor, Dziekan, Prodziekan, Dziekanat wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT).
Uzyskanie dostępów do Moja PG obejmujących dane osobowePrzełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018 - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).Przełożony Pracownika wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018 - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).Przełożony Pracownika lub KJO3) wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018 - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).

Kierownik Szkoły Doktorskiej wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018 - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).

Dziekan wnioskuje do Helpdesku o nadanie ról i uprawnień do wskazanych aplikacji/systemów. Wniosek powinien być wysłany przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT). Pracownik, któremu mają być nadane uprawnienia musi podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych: ZAŁ.1.6 do ZR20/2018 - oświadczenie wystawia KJO3) i przekazuje do GUZ4) - oświadczenie powinno zostać złożone równolegle ze zgłoszeniem o nadanie uprawnień, uprawnienia zostaną nadane dopiero po przekazaniu oświadczenia do ASI5) (do ASI przekazuje je GUZ).Uzyskanie dostępu do Moja PG spoza sieci politechnicznej

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Przez stronę vpn.pg.edu.pl - należy zalogować się za pomocą loginu i hasła do Moja PG - jest to VPN o podstawowym zakresie dostępu i nie wszystkie systemy są za jego pomocą dostępne lub nie wszystkie funkcjonują w 100% poprawnie
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 3. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Pracownik ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek pracownika) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek przełożonego) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Doktorant ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej na dwa sposoby:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do Moja PG lub Repozytorium (na wniosek Doktoranta) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT), instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja
 2. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek Kierownika Szkoły Doktorskiej) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Student ma możliwość połączenia się do sieci politechnicznej tylko w wyjątkowych sytuacjach:

 1. Za pomocą oprogramowania OpenVPN, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z OpenVPN do innych systemów (na wniosek Dziekana, Promotora, Opiekuna laboratorium, Wykładowcy) przez zgloszenia.pg.edu.pl (Zgłoszenia IT) po uzyskaniu zgody Dyrektora CUI, instrukcja konfiguracji: Konfiguracja klienta OpenVPN (Windows) - instrukcja

Konto na platformie MS Teams

1) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

2) W przypadku dublujących się nazwisk tworzone są loginy i/lub aliasy zawierające kolejne cyfry; w przypadku nazwisk dwuczłonowych może wystąpić problem z właściwym utworzeniem aliasu (należy wówczas się skontaktować z Helpdeskiem w celu wykonania korekty).

3) KJO - Kierownik Jednostki Organizacyjnej

4) Główny Użytkownik Zbioru; Najczęściej używane zbiory: Dane Studentów 9eDziekanat, eRekrutacja) - Agnieszka Krysiak; Dane stypendialne (eStypendia) - Marek Dzida; Dane Pracowników - Joanna Zielińska; Studia Podyplomowe - Dziekan Wydziału.

5) Administrator Systemów Informatycznych

 • No labels