Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomoc do modułu Karty czasu pracy, tak samo jak sam moduł, jest podzielona - w tej części instrukcji znajduje się opis (dla pracownika) wypełniania kart. Jeżeli szukasz pomocy dla Koordynatora, kliknij tutaj.

Wypełnianie kart czasu pracy ma miejsce w Moja PG → Pracownik → Karty pracy → Karty czasu pracy - przy wybranej karcie klikamy w kolumnie Akcje ikonę ołówka (edycja karty):

Zobaczymy szczegóły karty do której będziemy dodawać wpisy, klikamy Dodaj:

Po kliknięciu pojawi się pierwszy wiersz do wypełnienia, wprowadzamy datę rozpoczęcia pracy oraz godziny:

Kartę możemy zapisać by wrócić do niej następnego dnia. Jeżeli wypełniamy kartę z góry lub na koniec miesiąca możemy użyć linków Powiel ostatni wiersz lub Powiel ostatni wiersz do końca miesiąca - czynności te wykonują kopiowanie ostatniego wiersza na kolejny dzień lub do końca miesiąca.

Przy wybranych dniach możemy zamieścić uwagi, np. o urlopie:

Po wypełnieniu karty do samego końca możemy ją wysłać (przycisk Wyślij staje się aktywny):

Jeżeli nie możesz wysłać karty, ponieważ zostały niewykorzystane w pełni przypisane godziny, skontaktuj się z Koordynatorem (być może zostały nieprawidłowo przypisane minuty do realizacji w danym miesiącu).

W tym momencie karta zniknie z listy, żeby ją wydrukować wystarczy zmienić domyślne kryteria wyszukiwania zmieniając Status na Weryfikacja i klikając Szukaj:

Klikając na ikonie PDF możemy pobrać wersję do druki i podpisaną dostarczyć do Koordynatora Projektu.

  • No labels