Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Pomoc do modułu Karty czasu pracy, tak samo jak sam moduł, jest podzielona - w tej części instrukcji znajduje się opis (dla koordynatora) tworzenia i przypisywania kart czasu pracy do pracowników.

Przypisywanie Kart czasu pracy odbywa się w Moja PG → Projekty → Karty pracy → Dodaj kartę czasu pracy. Po kliknięciu tego kafelka otworzy się interfejs do wprowadzenia szczegółów:

Kolejno wypełniamy pola, zaczynając od wybrania osoby - klikamy Dodaj, po czym otworzy się okno w którym możemy wyszukać osobę - przy właściwej osobie klikamy Wybierz:

Wypełniamy pozostałe pola:

UWAGI:

  • jeżeli nie mamy na liście żadnego projektu, to nie mamy uprawnień do żadnego projektu
  • wymiar czasu pracy należy podawać w MINUTACH
  • kartę możemy zapisać na później lub od razu zapisać i wysłać do pracownika
  • No labels