Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualny Pracownik może zostać Studentem, Student Doktorantem itp. Możliwe "ścieżki kariery" i konieczne do wykonania (w Moja PG) kroki zostały opisane poniżej.

 W każdym przypadku należy użyć aktualnego hasła do Moja PG, jeżeli go nie znamy, nie pamiętamy itp. należy je najpierw zresetować.

Rola wyjściowaRola docelowaKonieczne działania
Student → Pracownik

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG (z sieci politechnicznej), używając tego samego hasła jak przy koncie studenckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl.

DoktorantNależy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie studenckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założony alias w domenie @pg.edu.pl, który nadal będzie kierował maile do skrzynki studenckiej i z którego będzie można wysyłać maile.
SłuchaczNależy użyć aktualnego konta do Moja PG, po przyjęciu z rekrutacji dostęp do Studiów Podyplomowych powinien działać automatycznie.
Doktorant →Pracownik

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG (z sieci politechnicznej), używając tego samego hasła jak przy koncie doktoranckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl - jeżeli użytkownik posiadał wcześniej alias w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl do skrzynki doktoranckiej, system utworzy nowy alias w postaci imie.nazwisko1@pg.edu.pl (alias "z jedynką" lub kolejną cyfrą) - należy wówczas wysłać zgłoszenie na Helpdesk o treści "W trakcie aktywacji konta pracowniczego został utworzony alias z jedynką, posiadam już imienny alias bez jedynki kierujący maile do skrzynki studenckiej, proszę o przepięcie go na skrzynkę pracowniczą i jednoczesne usunięcie aliasu z jedynką." (oczywiście do zgłoszenia należy dołączyć dane pozwalające na identyfikację użytkownika).

StudentNależy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie doktoranckim. System odświeży uprawnienia.
SłuchaczNależy użyć aktualnego konta do Moja PG, po przyjęciu z rekrutacji dostęp do Studiów Podyplomowych powinien działać automatycznie.
Pracownik →Student 

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie pracowniczym. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @student.pg.edu.pl - należy mieć świadomość, że to są dwie oddzielne skrzynki i maile związane ze studiami trafiają na skrzynkę studencką.

Doktorant Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie pracowniczym. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @student.pg.edu.pl oraz alias w domenie @pg.edu.pl - z racji posiadania skrzynki pracowniczej system utworzy nowy alias w postaci imie.nazwisko1@pg.edu.pl (alias "z jedynką" lub kolejną cyfrą) - alias "z jedynką" będzie kierował wówczas do poczty studenckiej, ale tak długo jak długo Doktorant pozostaje Pracownikiem, można korzystać ze skrzynki pracowniczej (i aliasu bez cyfr), chociaż należy mieć świadomość, że to są dwie oddzielne skrzynki i maile związane ze studiami trafiają na skrzynkę studencką.
Słuchacz Należy użyć aktualnego konta do Moja PG, po przyjęciu z rekrutacji dostęp do Studiów Podyplomowych powinien działać automatycznie.
Słuchacz →Student

Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona skrzynka w domenie @student.pg.edu.pl.

Doktorant Należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona skrzynka w domenie @student.pg.edu.pl i alias w domenie @pg.edu.pl, który będzie kierował maile do skrzynki studenckiej i z którego będzie można wysyłać maile.
Pracownik Należy ponownie aktywować konto na Moja PG (z sieci politechnicznej), używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl.