Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Czy administrator posiada wgląd do kursów konkretnego nauczyciela akademickiego?

Z punktu widzenia prowadzącego, administrator eNauczania nie posiada bezpośredniego wglądu do kursów w kontekście konkretnego pracownika wydziału (tj. z widoku prowadzącego - na jego uprawnieniach). Administrator nie może się więc wcielić w rolę prowadzącego i z jego widoku oglądać konkretny zestaw kursów. Niemniej, administrator posiada całościowy dostęp do wszystkich kursów w danej kategorii, np. wydziału lub centrum. I na tej podstawie, po odpowiednim przyjęciu kryteriów wyszukiwania, może znaleźć kursy nauczyciela, jak również nimi zarządzać, o ile umieszczone są w kategorii, którą dany administrator zarządza.

Administratorzy eNauczania dysponują uprawnieniami do wszechstronnego zarządzania kursami w ramach danej kategorii kursów.

Czy administrator posiada wgląd do zarchiwizowanych kursów nauczyciela akademickiego?

Administrator eNauczania nie posiada bezpośredniego wzglądu do kursów prowadzącego, tym bardziej więc nie dysponuje wykazem zarchiwizowanych kursów nauczyciela akademickiego. Wgląd we własne zarchiwizowane kursy posiada przede wszystkim prowadzący w panelu swojego konta, na liście kursów.

Czy administrator może skopiować zarchiwizowany kurs (np. na nowy semestr)?

Administrator eNauczania dysponuje wszelkimi prawami do kursów w ramach kategorii wydziału lub centrum. Tymczasem kursy zarchiwizowane automatycznie lokalizowane są w dedykowanej im kategorii kursów, w której administrator nie posiada roli jak w przypadku kategorii wydziałowej. Admin nie ma więc możliwości skopiowania kursu w taki sposób, aby uzyskać nową pełnoprawną kopię.

Aktualnie taką możliwością dysponują wyłącznie centralni administratorzy eNauczania (uprawnieni pracownicy CUI). Wnioski o wykonanie kopii należy przesyłać do Helpdesku PG, wskazując konkretny ID kursu lub pełny adres URL kursu.