Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Korzystając z menedżera mediów files.pg.edu.pl w ustalonej gałęzi katalogów (wg uznania danej jednostki/wydziału) umieść zasób graficzny - postępuj według instrukcji wgrywania zasobów.
  2. W atrybutach pliku obowiązkowo uzupełnij pole Tekst alternatywny - tak jak ukazano na poniższym przykładzie. Wypełnienie pola jest obowiązkowe w związku z koniecznością zapewnienia dostępności (wg standardów WCAG).


  3. Po uzupełnieniu pola z tekstem alternatywnym, uaktywni się przycisk uzyskania identyfikatora (ID) tego pliku.
  4. Zlokalizuj zapisany na serwerze zasób graficzny. W wierszu z nazwą tego pliku kliknij na drugą ikonę od lewej (ikona dokumentu), co spowoduje skopiowanie do pamięci identyfikatora (ID) tego folderu - tak jak na poniższej ilustracji. Wartość ID możesz przechować w pamięci lub roboczo wkleić do programu typu Notatnik.
  5. W trybie zalogowania w CMS Drupal przejdź do strony internetowej, na której ma być wstawiona grafika lub zdjęcia. Wejdź do trybu edycji treści strony: Zarządzaj elementem → Edytuj
  6. W edytorze treści ustaw pozycję kursora w miejscu, gdzie materiał graficzny powinien zostać wstawiony. Następnie kliknij na opcję Dodaj plik z Repozytorium, tak jak na ilustracji.

  7. Wyświetlone zostanie okienko dodawania zasobu. W polu Podaj numer ID pliku wklej uprzednio skopiowany identyfikator (ID) pliku z grafiką/zdjęciem z menedżera files.pg.edu.pl i potwierdź przyciskiem OK.
  8. Element z materiałem graficznym zostanie dodany do treści (choć w edytorze może się nie wyświetlać - jest to zachowanie normalne). Finalnie zatwierdź zmianę treści strony za pomocą poniżej położonego przycisku Zapisz.
  9. Zweryfikuj, czy oczekiwany materiał graficzny jest prezentowany we właściwym miejscu na stronie.