Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Wszelkie zasoby plikowe, które są już wgrane do menedżera mediów files.pg.edu.pl można nadpisać, uaktualniając ich zawartość (wygląd grafiki, zdjęcia, zawartość tekstowa itp.). Aby uaktualnić plik/pliki należy:

  1. Przejść do katalogu, który zawiera plik/pliki przeznaczone do nadpisania.
  2. Korzystając z możliwości wgrywania plików w folderze, wgrać plik/pliki do katalogu o takich samych nazwach, jak już istniejące zasoby.
  3. Pliki zostaną uaktualnione  (bez konieczności ingerowania w istniejące odnośniki na stronach internetowych, które powołują się na te pliki).
  • No labels