Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Każdemu wgranemu zasobowi możesz przypisać dodatkowe (opcjonalne) atrybuty.
Uwaga: jeżeli plik stanowi zasób graficzny, to atrybut Tekst alternatywny jest obowiązkowy z powodu wymogu zapewnienia dostępności (standardy WCAG). Wypełnienie tego atrybutu pozwoli na odblokowanie ikony służącej do kopiowania identyfikatora (ID) pliku.

 1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
 2. Wejdź do katalogu zawierającego zasób, któremu zamierzasz nadać lub zmienić atrybuty.
 3. Zlokalizuj żądany zasób, po czym w wierszu z nazwą tego pliku kliknij na ikonę dokumentu z ołówkiem - tak jak na ilustracji.

 4. Wyświetlony zostanie widok trzech pól tekstowych służących do zarządzania atrybutami:
  1. pole Nazwa pliku - można tu podać biznesową (estetyczną) nazwę zasobu, która będzie wyświetlana na stronach internetowych (zamiast nazwy pliku)
  2. pole Tekst alternatywny - opis zdjęcia, który zostanie wyświetlony w razie braku pliku lub problemów z wczytaniem - pole jest obowiązkowe w przypadku zasobów graficznych
  3. pole Podpis - służy do opcjonalnego opisywania grafiki/zdjęcia. Opis ten zostanie wykorzystany w galeriach na stronach internetowych oraz w galeriach umieszczanych w artykułach (newsach).
 • No labels