Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zaakceptować dokumenty zakupowe należy zalogować się do Moja PG, przejść do aplikacji Finanse i Księgowość, a następnie przejść do zakładki Zakupy.


Kierownicy projektów oraz kierownicy jednostek (KJO), poprzez zakładkę  Zakupy, akceptują wydatki związane z danym projektem, jednostką. Osoby upoważnione będą mogły dane dokumenty akceptować lub odsyłać do poprawy.

Dokumenty zaakceptowane przez kierowników projektów trafiają w kolejnym kroku do akceptacji kierownika danej jednostki.
W sytuacji gdy zakup jest realizowany z wielu projektów, akceptacja wszystkich kierowników projektów przekazuje dokument do KJO, natomiast pierwsze odesłanie do poprawy zwraca dokument do osoby rejestrującej.


Po kliknięciu Szukaj wyświetli się tabela z dokumentami przypisanymi do użytkownika. Dokumenty można sortować w wierszu nagłówka (np. po dacie)

W zależności od statusu dokumentu w kolumnie Akcja pojawią się odpowiednie ikony.  • klikając w ikonę lupy wyświetli się okno ze szczegółami dokumentu. 

W wyświetlonych szczegółach dokumentu, klikając w kolumnie Akcje ikonę lupy wyświetlą się kolejne szczegóły danej pozycji w zamówieniu.

  • klikając ikonę akceptacji można zatwierdzić zakup 'Zatwierdź'


Po zatwierdzeniu dokumentu zmieni się jego status, najpierw na W przetwarzaniu, a następnie Do akceptacji kierownika jednostki. Po zebraniu wszystkich akceptacji dokument zmieni status na Zaakceptowany.

  • Klikając ikonę znaku ostrzegawczego możemy odesłać dany dokument do poprawy. W wyświetlonym oknie można dodać uzasadnienie, dlaczego dokument wymaga poprawy. Komentarz ten będzie widoczny w programie księgowym.

Po odesłaniu dokumentu do poprawy zmieni się jego status na Odesłany do poprawy. Powiązane artykuły