Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jedną z metod ochrony danych wrażliwych zawartych w plikach jest ustawienie hasła zabezpieczającego dany plik.


Chronienie pliku programu Excel/Word

Aby ustawić hasło zabezpieczające w pliku Excel należy (zabezpieczanie plików Word odbywa się w analogiczny sposób):

  1. Otwórz dany plik.
  2. Wybierz pozycję zakładkę Plik Informacje.
  3. Zaznacz pole Chroń skoroszyt i wybierz opcję Szyfruj przy użyciu hasła.


  4. Wyświetli się okno, w którym w polu Hasło wpisz hasło, a następnie wybierz przycisk OK.


  5. Potwierdź hasło w polu Wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przycisk OK.
  6. Plik będzie zabezpieczony hasłem. W informacjach pojawi się następujący komunikat.


  7. Przy próbie otworzenia zabezpieczonego pliku, program poprosi o wpisanie hasła.


Uwaga!

Pamiętaj, aby w wiadomości, która zawiera plik z danymi wrażliwymi, nie wpisywać hasła do tego pliku!!! Hasło przekaż innym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub osobiście). 

  • Ani firma Microsoft, ani pracownicy CUI nie mogą odzyskiwać zapomnianych haseł, dlatego upewnij się, że hasło nadaje się do zapamiętania.

  • Tworzone hasła nie są w żaden sposób ograniczone pod względem długości, znaków lub cyfr, ale w hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

  • Udostępniając pliki lub hasła innym użytkownikom, zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje ryzyko, że hasła dostaną się w ręce niepowołanych użytkowników. Pamiętaj, że zablokowanie pliku za pomocą hasła niekoniecznie ochroni Twój plik przed złośliwymi działaniami.Powiązane artykuły