Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Instrukcja podłączania urządzeń z systemem Android do bezprzewodowej sieci eduroam.


Korzystanie z sieci eduroam wymaga aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG), sieć dostępna jest zarówno dla pracowników, doktorantów jak i studentów.

Instrukcja krok po kroku

  1. Włącz


Powiązane artykuły





  • No labels