Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Instrukcja podłączania urządzeń z systemem Android do bezprzewodowej sieci eduroam.


Korzystanie z sieci eduroam wymaga aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG), sieć dostępna jest zarówno dla pracowników, doktorantów jak i studentów.

Instrukcja krok po kroku


Poniżej znajdują się diw możliwe do użycia metody łączenia z siecią eduroam - wystarczy wybrać jedną z nich (ze względów bezpieczeństwa, sugerujemy metodę z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika).


 1. Korzystając z urządzenia mobilnego wejdź na tą stronę
 2. Pobierz certyfikat główny - wybierz certyfikat PEM (urządzenie może wymagać w tym momencie potwierdzenia tożsamości - zrób to)
 3. Nadaj nazwę PG root CA pobranemu certyfikatowi
 4. Przeznaczenie danych logowania ustaw na Wi-Fi i kliknij OK
 5. Urządzenie wyświetli informację o poprawnej instalacji certyfikatu głównego
 6. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 7. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 8. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 9. Przejdź do opcji zaawansowanych
 10. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: PEAP
  2. Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
  3. Certyfikat urzędu certyfikacji: PG root CA
  4. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów, zacznij od tego "skróconego")
  5. Tożsamość anonimowa: powtórz wpisany powyżej login
  6. Hasło: wpisz swoje hasło do portalu Moja PG
 11. Kliknij Połącz


 1. Korzystając z urządzenia mobilnego wejdź na tą stronę
 2. Pobierz certyfikat główny - wybierz certyfikat PEM (urządzenie może wymagać w tym momencie potwierdzenia tożsamości - zrób to)
 3. Nadaj nazwę PG root CA pobranemu certyfikatowi
 4. Przeznaczenie danych logowania ustaw na Wi-Fi i kliknij OK
 5. Urządzenie wyświetli informację o poprawnej instalacji certyfikatu głównego
 6. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 7. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 8. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 9. Przejdź do opcji zaawansowanych
 10. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: PEAP
  2. Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
  3. Certyfikat urzędu certyfikacji: PG root CA
  4. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów, zacznij od tego "skróconego")
  5. Tożsamość anonimowa: powtórz wpisany powyżej login
  6. Hasło: wpisz swoje hasło do portalu Moja PG
 11. Kliknij Połącz
 • No labels