Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Instrukcja podłączania urządzeń z systemem Android do bezprzewodowej sieci eduroam.


Korzystanie z sieci eduroam wymaga aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG), sieć dostępna jest zarówno dla pracowników, doktorantów jak i studentów.

Instrukcja krok po kroku

Poniżej znajdują się dwie możliwe do użycia metody łączenia z siecią eduroam - wystarczy wybrać jedną z nich (ze względów bezpieczeństwa, sugerujemy metodę z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika).

Z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika


 1. Korzystając z urządzenia mobilnego wejdź na tą stronę
 2. Wypełnij formularz znajdujący się na stronie i kliknij Generuj certyfikat
 3. Po wysłaniu formularza zobaczysz informacje na temat swojego certyfikatu - zapamiętaj jego datę ważności
 4. Kliknij przycisk Pobierz certyfikat
 5. Pobrany certyfikat powinien otworzyć się automatycznie - wprowadź hasło do wyodrębnienia certyfikatu (hasło do Moja PG)
 6. Nadaj przyjazną nazwę certyfikatu, np. PG20200805 (gdzie 20200805 to data ważności certyfikatu)
 7. Przeznaczenie danych logowania ustaw na: Wi-Fi i kliknij OK
 8. Urządzenie wyświetli informację o poprawnej instalacji certyfikatu głównego
 9. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 10. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 11. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 12. Przejdź do opcji zaawansowanych
 13. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: TLS
  2. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności
  3. Certyfikat użytkownika: wybierz zainstalowany wcześniej certyfikat z przyjazną nazwą
  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia
  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów, zacznij od tego "skróconego")
 14. Kliknij Połącz / Zapisz

Metoda konfiguracji z użyciem certyfikatu jest bezpieczniejsza.

Skonfigurowane w ten sposób połączenie będzie działało także po zmianie hasła do Moja PG (do czasu wygaśnięcia certyfikatu).

Certyfikat użytkownika jest ważny przez rok od momentu wygenerowania, po tym czasie należy wygenerować nowy certyfikat i zmodyfikować zapamiętaną konfigurację sieci eduroam tak, aby korzystało z nowego certyfikatu.

Jeżeli mamy już wygenerowany certyfikat użytkownika a nie upłynął rok czasu, to wypełniając formularz na stronie pobierania certyfikatów, pobrany zostanie już istniejący certyfikat, spakowany hasłem obowiązującym w momencie jego generowania.

Z wykorzystaniem loginu i hasła


 1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 2. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 3. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 4. Przejdź do opcji zaawansowanych
 5. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: PEAP
  2. Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
  3. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności
  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia
  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów i korzystasz np. z imie.nazwisko@pg.edu.pl, zacznij od tego "skróconego")
  6. Tożsamość anonimowa: powtórz wpisany powyżej login
  7. Hasło: wpisz swoje hasło do portalu Moja PG
 6. Kliknij Połącz / Zapisz

Po zmianie hasła do portalu Moja PG należy zmodyfikować zapamiętaną konfigurację sieci eduroam tak, aby korzystała z nowego hasła.
 • No labels