Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu uzyskania pełnego dostępu z poza sieci PG do wybranych systemów utrzymywanych przez Centrum Usług Informatycznych niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do VPN.


Dostęp do VPNa przyznawany jest pracownikom i w podstawowym zakresie dotyczy serwisów takich jak Moja PG, Repozytorium i EZD. Istnieje możliwość nadania dostępów do innych serwisów po uzasadnieniu takiej prośby. W przypadku studentów, dostęp przyznawany jest na wniosek pracownika (np. wykładowcy, opiekuna projektu itp.), który współpracuje ze studentem i popiera wniosek.

Dostęp dla pracownika

  1. Wypełnij formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (formularz dostępny po zalogowaniu się do Centralnego Punktu Logowania)
  2. Możesz zawnioskować o dostęp dla siebie lub innej osoby
  3. Ewentualnie uzasadnij konieczność posiadania dostępu
  4. Po wysłaniu formularza oczekuj na realizację zgłoszenia
  5. Po realizacji zgłoszenia możesz zainstalować i skonfigurować oprogramowanie (np. OpenVPN) zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na naszej stronie pomocy (sprawdź powiązane artykuły)

Dostęp dla studenta

  1. Skontaktuj się z pracownikiem Uczelni, który poprze Twój wniosek
  2. Przekaż informację o konieczności złożenia wniosku za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest na tej stronie (formularz dostępny po zalogowaniu się do Centralnego Punktu Logowania)
  3. Po realizacji zgłoszenia możesz zainstalować i skonfigurować oprogramowanie (np. OpenVPN) zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na naszej stronie pomocy (sprawdź powiązane artykuły)