Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Weryfikacja dwuetapowa za pomocą aplikacji mPG możliwa jest pod warunkiem posiadania zainstalowanej w telefonie aplikacji mPG oraz jej sparowanie na stronie Moja PG. Instrukcja pobrania i parowania aplikacji znajduje się na tej stronie.

Instrukcja krok po kroku

Aby włączyć weryfikację dwuetapową za pomocą aplikacji mPG należy:

  1. zalogować się na Moja PG, następnie przejść do zakładki Moje Konto a w niej do Weryfikacja dwuetapowa.

    Jeśli wcześniej nie została włączona inna weryfikacja dwuetapowa, należy kliknąć Włącz. 

    Jeśli była włączona inna opcja weryfikacji należy kliknąć Edytuj

  2. Następnie zaznaczyć opcję Potwierdzenie logowania za pomocą aplikacji mPG i kliknąć Zapisz.

Po zapisaniu weryfikacja dwuetapowa jest już skonfigurowana. Po wylogowaniu się z portalu Moja PG każde kolejne logowanie będzie już dwuetapowe.

Przy ponownym zalogowaniu się do portalu Moja PG (standardowo - za pomocą loginu i hasła) przeglądarka poprosi o potwierdzenie logowania w telefonie.

Jeśli chcemy możemy zaznaczyć opcję Nie pytaj ponownie na tym urządzeniu. Zalecamy użycie tej opcji tylko na urządzeniach prywatnych, z których nie korzystają osoby trzecie.

Należy włączyć aplikację mPG w telefonie i potwierdzić logowanie.

Po potwierdzeniu logowania w telefonie, w przeglądarce pojawi się strona główna portalu Moja PG.


Powiązane artykuły

Aplikacja mPG