Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej z użyciem SMS przy logowaniu do portalu Moja PG oprócz loginu i hasła generowany będzie automatycznie SMS z jednorazowym kodem, który należy wpisać w kolejnym etapie logowania.


W celu włączenia tej metody weryfikacji dwuetapowej niezbędne włączenie zgody na otrzymywanie wiadomości SMS z Moja PG. Pomoc na ten temat znajduje się na tej stronie.

Instrukcja krok po kroku

Aby włączyć weryfikację dwuetapową za pomocą SMS należy:

  1. Zalogować się do portalu Moja PG, a następnie w kliknąć Moje konto.


2. Następnie przejść do zakładki Weryfikacja dwuetapowa. 

Jeśli wcześniej nie została włączona inna weryfikacja dwuetapowa, należy kliknąć Włącz.

Jeśli wcześniej był wybrany inny rodzaj weryfikacji dwuetapowej należy kliknąć Edytuj i wybrać z listy opcję Jednorazowe kody SMS i kliknąć Zapisz. 

Po zapisaniu weryfikacja dwuetapowa za pomocą SMS zostanie skonfigurowana.


Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest już skonfigurowana. Po wylogowaniu kolejne logowania będą już dwuetapowe. i będą wyglądać następująco:

  1. Po wejściu na stronę portalu Moja PG kliknąć Zaloguj się, następnie wpisać login i hasło i kliknąć Zaloguj.

2. Otworzy się okno weryfikacji kodu SMS. Na podany numer telefonu przyjdzie SMS z kodem, który należy wpisać w pole widoczne poniżej i kliknąć Zaloguj.


Jeśli chcemy możemy zaznaczyć opcję Nie pytaj ponownie na tym urządzeniu. Zalecamy użycie tej opcji tylko na urządzeniach prywatnych, z których nie korzystają osoby trzecie.

Weryfikację dwuetapową możemy wyłączyć w dowolnym momencie wybierając w zakładce Weryfikacja dwuetapowa kolejno opcje: Edytuj → Weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona → Zapisz.


Powiązane artykuły