Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Portal Moja PG może informować użytkowników o wiadomościach z dziekanatu, zbliżających się terminach obrony itp. za pomocą wiadomości SMS.


Otrzymywanie SMSów z systemu Moja PG możliwe jest po uprzednim wyrażeniu zgody.

Instrukcja krok po kroku

Aby włączyć taką zgodę należy:

  1. zalogować się do Moja PG a następnie wybrać ustawienia konta klikając Moje konto

2. odszukać sekcję Otrzymywanie wiadomości SMS,

3. kliknąć Edytuj a następnie uzupełnić swój numer komórkowy (wraz z kodem kierunkowym kraju, +48 w przypadku polskich numerów komórkowych) oraz należy zaznaczyć pole przy Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS:

W tym momencie warto także zaznaczyć zgodę na reset hasła przy użyciu SMSa (kolejna opcja). Zgoda na reset hasła SMSem.

4. Jeśli opcja resetu hasła za pomocą kodu SMS nie została wybrana, kliknąć ZapiszPowiązane artykuły

Resetowanie hasła SMSem

Weryfikacja dwuetapowa z użyciem SMS