Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W sieci komputerowej Uczelni, moduł Studia podyplomowe w ramach portalu Moja PG jest standardowo dostępny dla uprawnionych pracowników. Poza siecią PG, pełny dostęp do portalu Moja PG (a więc także do omawianego modułu) wymaga zestawienia połączenia VPN.

Dział Kształcenia - wskazani pracownicy Działu Kształcenia

  • wprowadza do systemu informacje o uruchamianych Studiach podyplomowych,
  • nadaje sekretariatom Studiów podyplomowych uprawnienia do obsługi Studiów podyplomowych,
  • sprawdza w systemie poprawność informacji o nowouruchamianych lub wznawianych Studiach podyplomowych (nowa Edycja), w razie potrzeby zgłasza sekretariatowi odpowiednich Studiów podyplomowych potrzebę poprawienia błędów,
  • oznacza w systemie wynik decyzji rektora w sprawie utworzenia lub wznowienia Studiów podyplomowych,
  • przegląda w systemie wpisy o wszystkich Studiach podyplomowych prowadzonych na PG (dla każdej Edycji każdych Studiów podyplomowych), w celu nadzoru nad realizacją Studiów podyplomowych,
  • pobiera z systemu dane potrzebne do wstawienia do sprawozdania rocznego z działalności PG

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).