Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zamieszczony poniżej materiał zalecamy wideo uruchomić w trybie pełnoekranowym oraz w jakości HD (w poniższym odtwarzaczu po uruchomieniu filmu, w prawym dolnym rogu znajdują się ikony umożliwiające zmianę ustawień jakości odtwarzanego materiału).

Aktywacja konta studenckiego:

Uwaga - interfejs oraz schemat tworzenia loginu uległ zmianie w ostatnim czasie, jednakże idea aktywacji konta pozostała bez zmian.