Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieje możliwość resetu hasła do Moja PG przy użyciu SMSa, warunkiem jest wcześniejsze włączenie takiej opcji.


Instrukcja krok po kroku

W tym celu należy:

  1. Zalogować się do portalu Moja PG, przejść do zakładki Moje Konto a następnie Moje dane, gdzie należy zaznaczyć odpowiednie pole i potwierdzić aktualnym hasłem:

2. Po wypełnieniu formularza na telefon komórkowy zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić w następnym kroku aktywacji tej usługi.

Od tego momentu w przypadku utraty hasła, można wykonać reset hasła przy użyciu potwierdzenia SMSowego.


Powiązane artykuły

Weryfikacja dwuetapowa z użyciem SMS