Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po wejściu na zakładkę Wiadomości możemy zobaczyć jakie wiadomości były do nas wysyłane z Dziekanatu. Wiadomości możemy na bieżąco usuwać (zaznaczając checkboks po lewej stronie wiadomości i używając opcji Usuń znajdującej się pod tabelką) lub zachowywać. Jeżeli zachowanych wiadomości jest na tyle dużo, że poruszanie się po nich stanowi problem, można użyć wyszukiwarki, w której określamy Temat wiadomości i/lub zakres dat:

UWAGA!

Wiadomości znajdujące się tutaj nie są kolejnym interfejsem do poczty studenckiej – dostęp do poczty realizowany jest przez osobny interfejs i jest opisany w osobnej instrukcji.Powiązane artykuły