Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po wejściu na zakładkę Mój plan zajęć można sprawdzić swój plan – są jednak warunki, które muszą być spełnione, aby plan pokrywał się z rzeczywistością:

  • Planista musi utworzyć plan i opublikować go dla Studentów
  • Dziekanat musi zapisać studenta na przedmioty
  • Nauczyciel musi przypisać Studenta do odpowiedniej grupy zajęciowej

Tworzenie planu i publikacja (zadanie Planisty) powinno odbyć się przed rozpoczęciem nowego semestru akademickiego. Również Dziekanat zapisuje studenta na przedmioty jeszcze przed rozpoczęciem semestru (wyjątkiem są Studenci, w przypadku których po zakończeniu sesji nadal nie wiadomo czy będą zapisani na następny semestr). Przypisywanie Studentów do odpowiednich grup zajęciowych odbywa się zazwyczaj w przeciągu pierwszego tygodnia roku akademickiego.

Standardowo Student zobaczy swój plan zajęć, czyli plan zajęć wszystkich zajęć, na które jest zapisany. Przed początkiem nowego roku akademickiego, aby podejrzeć plan następnego semestru, należy zmienić domyślnie wyświetlany semestr klikając Wybierz (można także zobaczyć konkretny tydzień planu):

System pozwala także podejrzeć plan zajęć tylko na wybranych kursach. Jeżeli Student uczęszcza na więcej niż jeden kurs (np. realizuje jakąś zaległość z poprzedniego roku) może sprawdzić plan klikając Moje zajęcia na wybranym kursie:

Po wybraniu interesującego nas kursu zobaczymy zajęcia, na które jesteśmy zapisani:

Jak w poniższym przykładzie, może okazać się, że nie jesteśmy zapisani jeszcze na wszystkie zajęcia, jakie nas interesują

Jeżeli jednak jeszcze nie jesteśmy zapisani na dane zajęcia a dopiero chcemy się zapisać, musimy wiedzieć czy wybrane zajęcia nie będą kolidowały z naszymi regularnymi zajęciami. Sprawdzić to możemy przełączając się na widok Zajęcia całego roku na kursie:

Oczywiście także w tym widoku możemy zmienić wyświetlany semestr lub tydzień:

Wybrany widok możemy wyeksportować do formatu iCalendar, dzięki czemu plan zajęć możemy załadować do smartfona czy laptopa aby korzystać z niego będąc poza zasięgiem Internetu:

UWAGA!

Plan zajęć w pierwszych tygodniach może się dość często zmieniać – pierwszy tydzień lub dwa to okres stabilizacji i w tym czasie najlepiej jest jednak sprawdzać plan on-line.

Jeżeli chcemy poznać szczegółowe informacje o danych zajęciach, wystarczy kliknąć na daną kratkę z zajęciami. Otrzymamy wówczas informacje o lokalizacji, Nauczycielu, kursie i szczegółach realizacji (np. częstotliwość):

Dodatkowe informacje:

  • plan zajęć jest nieopublikowany – Planista jest w trakcie tworzenia planu, należy poczekać na jego publikację
  • plan zajęć jest opublikowany, ale widzimy tylko kilka wykładów i ćwiczeń – Dziekanat nie zapisał nas na wszystkie zajęcia, należy podejrzeć widok roku
  • plan zajęć jest opublikowany, ale mamy zajęcia tylko w pierwszej grupie, a powinniśmy np. w trzeciej – Nauczyciel nie przeniósł nas do odpowiedniej grupy zajęciowej


UWAGA!

Może się zdarzyć tak, że plan zajęć skończy się np. dwa tygodnie przed sesją – nie oznacza to oczywiście żadnych dodatkowych wakacji, ta nieścisłość wynika z planowania 15 spotkań (standardowo jest 15 tygodni spotkań), wśród których wystąpiły dni wolne od nauki (należy wówczas przesunąć zajęcia na następny tydzień). W razie wątpliwości można skonsultować się z prowadzącym zajęcia.Powiązane artykuły