Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tym miejscu Student może zobaczyć każdy opublikowany plan dla dowolnego kursu.


Aby wyszukać interesujący nas plan należy użyć filtrów – wydział, rodzaj studiów, poziom studiów; należy także określić semestr i kliknąć Szukaj:

Zostanie wyświetlone drzewko kursów, które spełniają nasze kryteria. Np. wyszukując plany zajęć dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, stacjonarne - I stopnia - inżynierskie-  Fizyka Techniczna zobaczymy:

Wybierając konkretny kurs zobaczymy plan zajęć. Istotną sprawą jest widoczny poniżej mechanizm wybierania grupy (są to odpowiedniki grup dziekańskich) i tygodnia semestru – warto sprawdzić, czy zajęcia nie występują w innym układzie niż "co tydzień":

Po kliknięciu na wybrane zajęcia można zapoznać się ze wszystkimi ich szczegółami:


Powiązane artykuły