Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uruchomieniu aplikacji Student otworzy się wstążka z zakładkami:

Na zakładce Płatności znajdują się następujące moduły:

  • moje faktury – tutaj znajdują się wszystkie wystawione na Studenta faktury
  • numer konta – tutaj znajduje się indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat
  • kaucja za akademik – tutaj opłacisz kaucje gwarancyjną za akademik

Szczegółowe działanie poszczególnych modułów można sprawdzić wybierając odpowiednią część instrukcji z menu.


Powiązane artykuły