Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataAby zarejestrować przedmiot, który był realizowany na innej uczelni w ramach programu Erasmus należy wybrać Zgłoś przedmiot, a następnie:

  1. Wybieramy kurs, do którego ma być zaliczony przedmiot,
  2. Wypełniamy dane o przedmiocie.

3. Po wypełnieniu danych klikamy Wyślij, system wyświetli informację o pomyślnym zarejestrowaniu przedmiotu.Powiązane artykuły