Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UWAGA!

Treść niniejszej instrukcji dotyczy wyłącznie jednostek organizacyjnych, w których wdrożona została aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe (EWU).W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać interesujące nas podrozdziały z menu.

Jak zatwierdzić wniosek urlopowy, a w tym:

 • Zatwierdzenie wniosku urlopowego
 • Parafowanie wniosku urlopowego
 • Odmowa przyznania urlopu
 • Odesłanie wniosku urlopowego do poprawy
 • Zatwierdzenie zmiany lub rezygnacji

Jak utworzyć nowy wniosek urlopowy, a w tym:

 • Tworzenie nowego wniosku urlopowego
 • Odrzucenie wniosku urlopowego
 • Żądanie korekty wniosku
 • Rezygnacja z przyznanego urlopu
 • Zmiana przyznanego urlopu

Przegląd i ewidencja planów urlopowych

Przegląd okresów nieobecności pracownika

Przegląd wniosków urlopowych

Rodzaje wniosków i statusy

Rodzaje urlopów obsługiwanych przez aplikację EWU

Raporty, a w tym:

 • Terminarz nieobecności
 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych

Konfiguracja aplikacji, a w tym:

 • Urlopy należne
 • Upoważnienia 

Powiązane artykuły