Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osoba zarządzająca urlopami w ramach określonej jednostki organizacyjnej posiada dostęp do planów urlopowych wszystkich pracowników tej jednostki. Wybierając opcję Plany urlopowe , uzyska listę pracowników jednostki organizacyjnej. W celu uzyskania wglądu w plany urlopowe wybranego pracownika należy uruchomić akcję Wybierz (ostatnia kolumna tabeli). W wyniku tego pojawi się poniższy widok zawierający plany urlopowe wybranego pracownika w poszczególnych latach jego pracy na Politechnice Gdańskiej.

W celu uzyskania podglądu planów urlopowych pracownika w wybranym roku należy uruchomić akcję Wybierz (ostatnia kolumna tabeli). Roczny plan urlopowy jest przedstawiony na kalendarzu (poniższy rysunek).

Poszczególne kolory oznaczają różnego rodzaju dni nieobecności i są bezpośrednim odzwierciedleniem wniosków urlopowych, dostępnych w opcji Wnioski urlopowe:

  • kolor zielony – plany urlopowe, odpowiadające wnioskom o urlop wypoczynkowy o statusie Plan
  • kolor niebieski – wykorzystany urlop wypoczynkowy, odpowiadający wnioskom o statusie Do zatwierdzenia, Zatwierdzony lub Do poprawy
  • kolor żółty – inne nieobecności niż urlop wypoczynkowy, odpowiadający wnioskom o statusie Do zatwierdzenia, Zatwierdzony lub Do poprawy
  • kolor czerwony – niedziele, święta lub dni wolne od pracy
  • białe – dni, w których pracownik pracuje.

W celu zaplanowania urlopu wypoczynkowego w imieniu pracownika należy kliknąć w wybrane dni w kalendarzu (kolor wybranego dnia zmieni się na zielony), a następnie zapisać zaplanowany urlop, klikając w przycisk Zapisz, znajdujący się pod lub nad kalendarzem.

Uwaga: w przypadku, gdy zostanie zaznaczony jako urlop dzień wolny od pracy (np. sobota, niedziela lub inne święto), nie zostaną naliczone za ten dzień godziny (w przypadku nauczycieli dni) do urlopu.

Zapisany plan urlopów powoduje powstanie wniosków urlopowych o statusie Plan. Wnioski takie mogą zostać przesłane do kierownika jednostki organizacyjnej (osoby zarządzającej) w celu ich zatwierdzenia.


Powiązane artykuły