Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osoba zarządzająca urlopami w określonej jednostce organizacyjnej może uzyskać dostęp do listy wszystkich wniosków urlopowych pracowników tej jednostki, wybierając opcję Wnioski urlopowe . Na liście znajdują się wszystkie wnioski urlopowe, niezależnie od ich rodzaju i statusu. Ustawiając odpowiednio wartości filtru, można wybrać wnioski dotyczące określonego okresu, rodzaju i statusu lub dotyczące wybranego pracownika. Istnieje możliwość ściągnięcia wyświetlonych wniosków urlopowych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Aby z tej możliwości skorzystać, należy kliknąć w ikonkę Excel po lewej stronie u dołu pod tabelką z danymi Eksport do pliku CSV .

W tym miejscu osoba zarządzająca urlopami może utworzyć w imieniu pracownika nowy wniosek urlopowy, klikając w przycisk Dodaj (pod listą z lewej). Szczegółowy opis tworzenia wniosku urlopowego przedstawiono w Jak utworzyć nowy wniosek urlopowy.

Powiązane artykuły