Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stan każdego wniosku urlopowego jest określony poprzez jego Rodzaj i Status.

Występują następujące Rodzaje wniosków:
  • Wniosek – nowo utworzony wniosek lub wniosek zatwierdzony przez przełożonego;
  • Zmiana – wniosek wcześniej zatwierdzony przez przełożonego, który następnie został przez pracownika zmieniony;
  • Rezygnacja – wniosek wcześniej zatwierdzony przez przełożonego, z którego następnie pracownik zrezygnował.


Występują następujące Statusy wniosków:
  • Plan – wniosek urlopowy nowo utworzony, plan urlopu wypoczynkowego; pracownik zaplanował swój urlop;
  • Nowy – wniosek zmieniony, stan przed przekazaniem zmiany do zatwierdzenia przez przełożonego; pracownik postanowił zmienić przyznany mu wcześniej urlop;
  • Do zatwierdzenia – wniosek, który został przekazany do zatwierdzenia przez przełożonego; dopiero w tym momencie pracownik formalnie wnioskuje o udzielenie mu urlopu;
  • Zatwierdzony – wniosek, który został pozytywnie zatwierdzony przez przełożonego; pracownik może udać się na urlop;
  • Odrzucony – wniosek, który nie uzyskał akceptacji ze strony przełożonego; pracownik nie uzyskał zgody na urlop;
  • Do poprawy – wniosek, który został przez przełożonego odesłany do pracownika bez akceptacji ale z żądaniem wprowadzenia zmian i ewentualnego dalszego aplikowania o urlop.

Powiązane artykuły