Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Urlop wypoczynkowy (klasa i rodzaj nieobecności: 73-01)

Najczęściej wykorzystywany rodzaj urlopu. Pracownik posiada zwykle prawo do 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowych 10 dni urlopu.

2. Urlop płatny (klasa nieobecności: 72)

 • Urlop dla poratowania zdrowia (72-01)
 • Pisanie rozprawy doktorskiej (72-02)
 • Pisanie pracy habilitacyjnej (72-03)
 • Urlop dla celów naukowych (72-04)
 • Urlop szkoleniowy (72-11)
 • Staż zawodowy (72-12)
 • Zwolnienie dzienne od pracy na dziecko do lat 14 (72-21)
 • Zwolnienie od pracy dla krwiodawcy (72-22)
 • Zwolnienie od pracy okolicznościowe (72-23)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 15/05/1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. Nr 60 Poz. 281)

 • Zwolnienie godzinowe od pracy na dziecko do lat 14 (72-31)

Powiązane artykuły