Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osoba zarządzająca urlopami w określonej jednostce organizacyjnej może uzyskać dostęp do listy wszystkich nieobecności pracowników tej jednostki, wybierając opcję Okresy nieobecności . Na liście znajdują się wszystkie nieobecności wszystkich pracowników jednostki. Ustawiając odpowiednio wartości filtru, można wybrać nieobecności w określonym okresie lub dotyczące wybranego pracownika.

Lista nieobecności zawiera zarówno nieobecności urlopowe, wprowadzone przy pomocy aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe, jak i inne nieobecności, np. z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, opieki nad chorym dzieckiem itd. Nieobecności z tytułu urlopów wypoczynkowych zostały wyróżnione kolorem zielonym. Kolorem niebieskim wyróżniono elektroniczne zwolnienia lekarskie, w odróżnieniu od zwolnień papierowych.

  • No labels